-
Samtal

Samtalsterapi/Psykosyntes 50 min 700:-
Genom att väcka din vilja kommer du till insikt om vem du är och vart du är på väg. Vi väcker din egen inneboende kraft, så att du kan göra val i livet som är gynnsamma för dig.
 
Hypnos/Djupavslappning 60 min 700:-
Hypnos är ett fullkomligt naturligt och mycket behagligt tillstånd av djup avslappning, ökat medvetande och inre fokusering.
 
Hypnoanalys 75 min 800:-
Hypnoanalys går alltså ut på att man under terapins gång söker sig ner till barndomen och de minnen, och bortträngda känslor, som ligger som grund för det problem du har idag. Det handlar kortfattat om lagen om orsak och verkan: varje symptom måste ha en orsak och det är den orsaken som du i hypnosen får möjlighet att finna - i det undermedvetna. När orsaken väl har hittats så kommer ditt problem att försvinna för att sedan aldrig återkomma.
 
Suggestionsterapi 60 min 600:-
Suggestionsterapi är en teknik som med fördel används när dina problem inte är av djupare emotionell karaktär. Det kan t ex handla om examensångest, muntlig framställningsrädsla, idrottsliga prestationer, vissa enklare fobier, vissa typer av viktproblem eller rökning.
 
Tidigare liv- Regression 950:-
Du kan uppleva händelser och känslor som på ett påtagligt sätt ofta påverkar dig i det liv du lever idag. Det gör det möjligt för dig att förstå ditt agerande i olika sammanhang, vissa mönster, hämningar, den familj du lever med eller vuxit upp i osv. Ofta möter du dessutom människor som du även idag har en relation till på ett eller annat sätt. Kan göras både i terapeutiskt syfte men även som ett spännande äventyr för den som är nyfiken.