-

Quantum Magnetic Analysis- QMA
Pris 600:-

Människokroppen är en sammanvägning av flera olika celler som kontinuerligt växer fram, delar sig
och dör. En vuxen människa har ca 25 milj. celler att dela upp varje sekund. Blodkroppar förnyar sig
med en hastighet av 100 milj./min.
I den processen av celldelning och förnyelse, avges elektromagnetiska vågor utan avbrott. Dessa vågsignalar kan analyseras. En kvantmekanisk elektromagnetisk analysator är ett nytt instrument
som kan analysera dessa vågor. Genom att hålla i en metallstav kan apparaten samla upp den svaga magnetiska frekvensen som förstärks och en analys/ bedömning kan göras.

Några av de analysuppgifter man kan utläsa är: Kardiovaskulär och cerebrovaskulärt skick, bentäthet, spårämnen, vitaminer, lungor och andningsorgan, blodsocker, kranialnerver, gynekologi osv.
Vi arbetar med friskvård, optimal hälsa hos våra kunder.

Vill du lära dig arbeta med den här mätutrustningen eller ha en egen, kontakta oss gärna! Vi erbjuder både utrustning och utbildning till bra priser.